Hvad er sansemotorik?

Vi er dybt afhængige af vores sanser, for det er gennem dem, vi forholder os til den verden, vi lever i.

Gode muligheder for leg, udfoldelse og samvær er med til at styrke sanserne og give vores børn et liv med glæde, energi og gå-på-mod.
Alle sanser samarbejder med hinanden og er afgørende for, hvordan det enkelte barn bevæger og udvikler sig.

Udvikling af sanser og udvikling af bevægelser er nært forbundet og fungerer med stor afhængighed af hinanden i løbet af barndommen.
Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne og krop. Via nervebaner sendes sanseimpulserne fra kroppen til hjernen. Hjernen registrerer og bearbejder disse impulser for derefter at sende en besked om relevant reaktion tilbage til kroppen. Denne proces kaldes for sanseintegration.
Samspillet mellem sanser, hjerne og krop bygger på dette sansesystem, hvor de tre primære sanser er vestibulærsansen/balancesansen, taktilsansen/følesansen og kinæstesisansen/muskel- ledsansen.

I Det Sansemotoriske Hus arbejder vi med at udvikle og styrke børns sansemotoriske udvikling for at imødegå sanseintegrationsproblemer. Skulle du have et barn med ubalance i sansesystemet, har vi også et tilbud til jer.