Vi tilbyder klarlægning af barnets sansemotoriske udfordringer og evt. indlæringsvanskeligheder med efterfølgende udviklingsforløb.

Individuel træning og undervisning

Det Sansemotoriske Hus tilbyder individuel træning af børn og unge med sansemotoriske udfordringer.
Sansemotorisk træning er med til at skærpe barnets primære sanser, så de bliver bedre til at modtage sanseindtrykkene og bearbejde dem.
Kan du genkende en eller flere af følgende udfordringer kan vi hjælpe dit barn:

  • Kropslig uro
  • Balanceproblemer
  • Koncentrationsbesvær
  • Dårlig motorik
  • Forsinket udvikling
  • Tågænger
  • Søvnproblemer
  • Indlæringsvanskeligheder

Det kan også være du har et barn der er meget stillesiddende og ikke har lyst til at bruge sin krop.
Sansemotorisk træning kan være med til afhjælpe ovenstående problemer og hjælpe dit barn til bedre trivsel og indlæring.

Måske har I allerede fået lavet klarlagt barnets sansemotoriske udfordringer, hvis ikke kan vi også være behjælpelig med det. Derudfra kan vi lave et træningsforløb tilpasset netop dit barn. Der vil gennem træningsforløbet hele tiden justeres på øvelser i takt med at dit barn udvikler sig.

Undervisningforløb

Har dit barn udfordringer med at få knækket læsekoden, trænger til et læseløft for at læsningen bliver mere flydende og hurtig eller er det tallene og forståelsen i matematik der driller. Kva vores store erfaring med specialundervisning, så kan vi i samarbejde med Ordblid tilbyde undervisningsforløb i både matematik og læsning.