Tumleleg (1-2 år)

Tumlastik er bevægelse, leg og sansestimulering, som styrker barnets udvikling.

De fleste børn er mobile i denne alder og der kommer nu lidt mere fart over feltet. Målet er stadig at udvikle barnet grundmotorisk, sansemotorisk og finmotorisk. Vi vil fortsat styrke barnets koncentration og støtte barnets sproglige udvikling.

Der vil blive introduceret nye sange, lege og øvelser løbende, men i barnets tempo, barnet skal opleve tryghed og glæde ved at bevæge sig.
Aktiviteterne på alle hold tilrettelægges efter børnenes udviklingstrin.
Vi tilbyder også individuelle forløb, til dem der har behov og måtte ønske dette.

Hold

Se under fanen “Hold og priser”, på vores facebook eller kontakt os for mere info om hold.

Vilkår

Max. 6 børn pr. gang.
Barnet deltager sammen med én forældre.
Medbring tøj, det er nemt at bevæge sig i.